FreeSeas Inc.
10, El. Venizelou (Panepistimiou) street
106 71 – Athens
Greece
Telephone: +30 210 4528 770
Fax: +30 210 4291 010
Email: info@freeseas.gr